Hledat
0 ks v košíku
0 Kč
Přihlásit
Hlavní stránka


Warning: array_multisort() [function.array-multisort]: Argument #1 is expected to be an array or a sort flag in /data/www/objektovekovani.cz/www.objektovekovani.cz/_inc/scripty.php on line 1169

Jak zelená je vaše firma ?

Všechno je v zelené


V roce 2010 byla FSB a její dceřiná společnost SSF celosvětově první společností v branži stavebního kování, která se může pochlubit ekologickou produktovou deklarací v souladu s ISO 14025 – takzvaným EPD („Environmental Product Declaration“).
FSB a SSF tak významně přispívají k trvale udržitelné architektuře – a aktivně podporují globální myšlenku, která pod pojmem udržitelnost chápe integrální přístup s rovnocennou ekologií, ekonomií a sociální rovnováhou. S ohledem na celosvětově klima a sociální problémy má tento pohled na udržitelnost velký význam pro kvalitu života budoucích generací.


Malá exkurze: FSB chápe komerční výstavbu odjakživa jako architektonický úkol s nadřazeným významem pro společnost. To pro nás ve svém důsledku znamená filozofii zaměřenou na prvotřídní kvalitu a tím i na trvale udržitelný výrobek. „Trvale udržitelný rozvoj“ – termín, kterého mají v současné době všichni plná ústa – FSB však již jednal, když byla „ekologie" celkem marginální společenské téma na okraji, které se zabývali – tak se to tenkrát alespoň tvrdilo – pouze nositelé ručně pletených svetrů z přírodní vlny. FSB začala o ekologických dopadech na místo naší výroby v Brakelu a na zacházení s výrobnou způsobené zátěže přemýšlet už tenkrát v 90. letech, kdy „ekologie" byla v mnoha závodech ještě vysmívána a s mrkáním titulována jako projekt „čistého spodního prádla“. Tak se také stalo, že FSB byla už koncem roku 1995 první společností v Severním Porýní-Vestfálsku a jako druhá společnost v celém Německu, která byla auditovaná podle přísných pravidel Evropského ekologického auditu. Tomu v roce 1991 předcházela první celostátní dohoda na ochranu životního prostředí. Po dobu téměř 20 let se FSB znovu a znovu ptá: „Jak zelená je naše firma?"


Následující část ukazuje, že se s dosaženými výsledky spokojíme jen zřídka:
1991 Celoněmecky první dohoda na ochranu životního prostředí
1992 Vybudování ekologické podnikové organizace
1993 První ekologické prohlášení
1994 Německá ekologická cena pro oblast Ostwestfalen-Lippe
1995 ISO 9001 Ekologická příručka
1996 Certifikace Evropského ekologického auditu
od roku 1996 ve tříletém turnusu certifikace podle ISO 14001 resp. EMAS
2008 Vstup do DGNB
2009 rozhodnutí získat deklaraci podle ISO 14025
2010 FSB a SSF jsou celosvětově prvními podniky v branži stavebního kování s ekologickou produktovou deklarací podle ISO 14025
Ekologické prohlášení o výrobku dle normy ISO 14025 je nutné pro certifikaci trvale udržitelných budov postavených v souladu s německým systémem certifikace DGNB.

Zelené stavění s certifikátem DGNB

Certifikát DGNB se uděluje objektům šetrným k životnímu prostředí, ekonomicky efektivním a uživatelsky přívětivým – bez ohledu na povahu jeho využití.

Cíle trvale udržitelné výstavby jsou založeny na minimalizaci spotřeby energie a zdrojů. Důsledkem tohoto přístupu, který byl formulován v roce 2007 a ​​nyní tvoří kromě jiného základ pro připravovanou normu EN 15 804, je přitom celosvětovým pionýrem: certifikát DGNB důsledně sleduje hodnocení celého řetězce vytváření hodnot ve všech fázích životního cyklu budovy. Přitom je požadována optimalizace veškerých faktorů a vlivů na životní cyklus: od získávání surovin pro výstavbu až k vyřazení z provozu.

Sledovány nejsou pouze použité stavební materiály, ale také použité konstrukční části. Ohledně hodnocení trvalé udržitelnosti konstrukčních částí jsou tedy nastavena naprosto stejná měřítka:

Předpokladem je specifická ekologická bilance každého produktu, která je sestavována jako nezávislá a neutrální verifikace dat o produktu a o firmě. Podstatné kvalitativní znaky ekologické bilance nejsou pouze selektivně vybrané jednotlivé ekologické aspekty, jak je známe ze značky „Blue Angel“ (například „šetrný k životnímu prostředí – vyrobeno ze 100% recyklovaného papíru“), ale daleko spíše jde o hodnocení celého hodnotového řetězce výrobku. V této souvislosti se kontroluje, jak šetrně k životnímu prostředí byl produkt vyroben, jak šetrné je jeho použití a jak je to s jeho recyklací. V ideálním případě by se zde FSB mohla na jedné straně spoléhat na hodnoty, které jsou k dispozici v rámci pravidelné certifikace podle ISO 14001 a EMAS. Na druhou stranu se hliník, nerezová ocel, bronz a mosaz, tedy kovy, které FSB odjakživa zpracovává, ukázaly být ideálními kandidáty. K dispozici jsou následující ekologické deklarace produktů FSB nebo SSF.

Trvale udržitelné stavění podle LEED na základě DIN ISO 14025

Stavění s ohledem na trvale udržitelný rozvoj se v branži s nemovitostmi stal celosvětovou společenskou výzvou. To se obzvláště týká objektů. FSB a SSF svou ekologickou deklarací o výrobcích (EPD - Environmental Product Declaration) a certifikací podle DIN ISO 14025 k trvale udržitelné architektuře významně přispívají – a aktivně podporují globální myšlenku, která pod pojmem trvale udržitelného rozvoje chápe integrální přístup, který se nachází ve vzájemné ekologické, ekonomické a sociální rovnováze.

Adekvátní výrobky pro trvale udržitelnou architekturu

S tím je spojen cíl dalšího zvyšování užitné hodnoty a ceny budovy. Realizace trvale udržitelného stavění je organizována a podporována mimo jiného i tzv. certifikáty Green Building. Leadership in Energy and Environmental  Design (Vedoucí postavení energetického a ekologického designu - LEED) je kromě dalších struktur systémem pro klasifikaci ekologické výstavby, který byl vyvinut v roce 1988 americkým koncilem Green Building Council. Tento definuje celou řadu standardů pro ekologickou, ke zdrojům šetrnou a trvale udržitelnou výstavbu.

Následující tabulka obsahuje nezbytné informace o produktech FSB pro certifikaci LEED. Uvedené hodnoty byly sestaveny ve spolupráci s poskytovatelem služeb PE International. Tyto informace obsahují oddíly pro dveřní kliky, okenní kliky, příslušenství včetně systémových řešení pro elektronické organizování vstupu, vše v materiálech aluminium, nerezová ocel, mosaz a bronz, jakož i zapuštěné zámky a bezbariérové systémy.

Tyto informace potvrzují ekologické deklarace produktů podle DIN ISO
14025 předložené institutem Bauen und Umwelt e. V. (IBU). Jednotlivé hodnoty EPD pro budovy certifikované německou společností DGNB jsou uvedeny na stránkách spolkového ministerstva pro dopravu, výstavbu a rozvoj měst ökobau.dat. Soubor naleznete v Internetu na adrese www.nachhaltigesbauen.de/baustoffundgebaeudedaten/oekobaudat.

Číslo deklarace kování FSB:

- Dveřní kliky, okenní kliky, systém EZK* z hliníku: EPD-FSB-2011111-D
- Dveřní kliky, okenní kliky, systém EZK* z nerezové oceli: EPD-FSB-2011211-D
- Dveřní kliky, okenní kliky, systém EZK* z bronzu a mosazi: EPD-FSB-2011311-D
- Bezbariérový systém ErgoSystem® (nerezová ocel): EPD-FSB-2011411-D
* Elektronická organizace vstupu

Číslo deklarace zámky  SSF:
- Zámky a krycí plechy: EPD-FSB-2011511-D

 

© 1998-2023 Objektové kování pro dveře - EFB spol s.r.o.
Tel.: +420-608 330 651 | e-mail: info@objektovekovani.cz
home | mapa webu | kontakty | A