Hledat
0 ks v košíku
0 Kč
Přihlásit
Hlavní stránka

 

Technické normy pro objektové dveřní kliky

Na co normy?

Dnešní normování může shlížet na svou dlouhou historii:

Již ve starém Egyptě byly z nilského bahna vyráběny cihly s jednotnými rozměry. Benátky stavěly v 15. století svou flotilu s normovanými vesly a plachtami.

Gutenbergův vynález pohyblivých odlévaných písmen vedl v roce 1850 k prvnímu mezinárodnímu normování velikosti písma.

Se vzrůstající dělbou práce v důsledku průmyslového vývoje a s ním spojené masové výroby zesílila také potřeba technických norem. Tyto ve svém důsledku umožňují srovnání a kombinaci výkonů národních a mezinárodních trhů.

Podíváme-li se na normu DIN, tak pod ní rozumíme „jedinečné, určité řešení opakujících se úkolů za daných vědeckých, technických a ekonomických možností“.

Ve slovníku Duden je pojem „normování“ vysvětlen takto: „jednotně stanovit, vytvořit; řídit (veličiny)“.

V Německu se s institucionalizovaným a organizovaným normováním započalo v roce 1917, a sice založením Německého normovacího institutu (Deutsches Institut für Normung e. V. – DIN) v Berlíně. Na evropské úrovni byla organizací normování začátkem 60. let minulého století pověřena instituce Comité Européen de Normalisation (CEN), jejímž úkolem je harmonizace stávajících norem a zpracování nových, celoevropsky platných norem.

CEN je dobrovolným sdružením všech normovacích institucí členských států. Samotná národní normovací činnost tak stále více ustupuje do pozadí. Neboť členové CEN musí každou evropskou normu (EN) převzít do své vlastní normy. To vede k tomu, že stále více národních norem ztrácí svou platnost.

DIN/CEN nejsou státními organizacemi. Normy jsou zpočátku pouze pouhá doporučení, žádné závazné předpisy. Jejich používání je dobrovolné. Jejich užívání se však může na základě právních nebo správních předpisů nebo smluv stát povinností. Lhostejno, jestli dobrovolné používání nebo povinnost: spotřebitel může zpravidla vycházet z toho, že produkty konformní s normou splňují zákonné požadavky.

Pokud se podíváte na vývoj evropských norem v následujícím grafu , přehledně se seznámíte s problematikou jejich internacionalizace:

Náš cíl: lepší než normy !

Mezinárodní vytváření norem je možné pouze díky schopnosti kompromisu institucí, za současného zohlednění národních zájmů. S tím následkem, že schvalovací fáze trvá často několik let. Což má zase ten následek, že technický pokrok se neustále vystavuje riziku, že nebude dostatečným způsobem zohledněn. To vede k tomu, že produkty vyrobené podle norem často kvůli uvedeným kompromisům a ztracenému času znamenají pouze „průměrnou kvalitu“. K tomu se ještě přidává to, že mnoho dodavatelů podmínky norem sice splňuje, ale lepší možností již nevyužívají.

My u FSB se s průměrnou kvalitou spokojit nechceme a ani neumíme. Dobré pro nás není dost dobré. Říkáme: kvalita není náhoda, nýbrž výsledek usilovného přemýšlení, součet mnoha zkušeností a smyslu pro detail. Konkrétně to znamená, že jako výrobce značkových produktů považuje FSB normy za pouhé minimální požadavky. Děláme vše pro to, abychom za použití těch nejmodernějších technologií dosáhli výsledků ještě lepších.

Pro kvalitu designu, zpracování a povrchu bohužel žádné normy neexistují. FSB toho lituje. Neboť srovnávací tabulky pro veřejné soutěže by pravděpodobně i zde hovořily v náš prospěch, vždyť se přece snažíme o to, aby náročné jednotlivé kroky zaručovaly stejnoměrnost povrchů typických pro všechny produkty FSB. Ale i bez tabulek je možné kriticky srovnávat, totiž pomocí hmatu a zraku. Tato měřítka jsou sice subjektivní, ale tím spíše nepodplatitelná.

Ideálními materiály pro dveřní a okenní kliky jsou u FSB aluminium, ušlechtilá ocel a bronz. Tyto materiály splňují ty nejvyšší nároky na funkčnost, hospodárnost, užitnou hodnotu a ekologičnost. Ušlechtilá ocel se obzvláště u často používaných dveří a oken ukázala jako téměř nezničitelná. To samé platí pro bronz; ten navíc svou přirozenou patinou vytváří obzvláštní estetický půvab. Pro hliník mluví především robustnost, dekorativně eloxovaný povrch a minimální hmotnost.

Ke stažení:

Brožura - FSB a téma normy v EU

 

Objektové dveřní kliky dle DIN EN 1906

Kování FSB je vyráběno dle evropské normy DIN EN 1906, která definuje minimální požadavky na objektové kování . Tato norma obsahuje několik tříd, které určují, jaké přesné minimální vlastnosti musí konečný výrobek splnit aby byl zařazen do určité objektové třídy . 

Definice objektových tříd dle DIN EN 1906

1. Objektová třída - Pro použití u dveří se střední zátěží používání průchodem osob, které jsou motivovány k šetrnému zacházení, a u kterých tedy hrozí pouze minimální riziko chybného používání (např. vnitřní dveře obytných prostor).

2. Objektová třída  - Pro použití u dveří se střední zátěží používání průchodem osob, které jsou motivovány k šetrnému zacházení, přičemž zde však přece jenom existuje jisté riziko chybného používání (např. vnitřní dveře kancelářských prostor).

3. Objektová třída - Pro použití u dveří s častým používáním veřejností nebo jinými osobami s minimální motivací, když hrozí velké riziko chybného používání (např. dveře v kancelářských prostorách s přístupem veřejnosti).

4. Objektová třída - Pro použití u dveří, která jsou vystavována násilnému chování nebo úmyslného poškozování (např. dveře na fotbalových stadionech, na ropných plošinách, nákladních lodích v kasárnách nebo veřejných toaletách).

Společnost FSB si stanovila jako cíl být lepší než normy . Abychom dokázali, že tento cíl bere společnost FSB vážně, podívejte se tedy na následující definice normy DIN EN 1906 a pozici kování FSB ve výsledných grafech. Kvalita je určitě měřitelná.

Torzní pevnost Čtyřhranu

Stabilní čtyřhrany FSB poskytují vysokou torzní pevnost při současné minimální deformaci.

Tahové namáhání instalované soupravy

Objektová kování FSB odolávají díky své kompaktní konstrukci a robustnosti spojovací prvků i vyššímu tahovému namáhání.

 

Vůle kliky v základní poloze

Ložisková technika FSB zaručuje minimální vůli, takže se dveřní kliky „neviklají“.

 

Volný pohyb kliky

Stabilní čtyřhran FSB svým napětím bez vůle brání „viklání“  kliky.

Bezpečnost při používání dveří

Zde je uvažována bezpečnost při používání (např. ostré hrany, riziko poranění apod.). Třída  1 má dokumentovat, že kování splňuje i při extrémní zátěži (např. jako zachytávací prvky na horním konci schodiště do sklepa) požadované nároky na pevnost.

Celková životnost testovaného kování

Síly a pohyby jsou simulovány a evidovány v trvalém testu na zkušebním zařízení. I po dlouhodobém testu splňuje kování FSB požadavky uživatelské kategorie třídy n.

Normy pro objektové kování ke stažení v PDF

© 1998-2023 Objektové kování pro dveře - EFB spol s.r.o.
Tel.: +420-608 330 651 | e-mail: info@objektovekovani.cz
home | mapa webu | kontakty | A