Hledat
0 ks v košíku
0 Kč
Přihlásit
Hlavní stránka

Proč vybrat objektové kování FSB AGL 3. generace ?

Stém objektového kování FSB AGL®  je na dveřích směrodatná věc a je již celá desetiletí vzorem nepřekonatelného řešení pro objektová kování. Nestal se pouze jenom ultima ratio, posledním řešením mezi architekty, nýbrž svou promyšlenou technikou a trvalou funkčností se již 30 let osvědčuje mezi zpracovateli, staviteli, provozovateli a investory.

Společnost FSB začala v roce 2007 nově vyhodnocovat požadavky na kování pro výstavbu objektů a nově promyslela objektové kování AGL®. Vývojový tým FSB si dal za cíl ponechat technické jádro kompenzačního ložiska beze změny, a nadto vytvořit další konkrétní užitek pro všechny partnery podílející se na daném objektu.

Tak došlo k tomu, že nakonec je ve specifikaci ložiska AGL® druhé generace uvedeno ne méně než 10 kritérií, z nichž se zde o některých chceme blíže zmínit:

– Hospodárnost k aspektům trvale udržitelného rozvoje

– Ta nejvyšší jednoduchost montáže 

– Zvýšení bezpečnosti montážního procesu při současném snížení chyb

– Zjednodušení a redukce jednotlivých komponent

– Kompenzace funkčně estetických nedostatků

– Z hlediska sortimentu: zohlednění klik z nerezové oceli nebo bronzu s vysokou vlastní hmotností a současné zajištění jejich trvalé funkčnosti v sestavě dveře – zámek – kování

– Požární ochrana AGL®  (PO)

Mimo diskuzi přitom stálo to, že se základních hodnot a výkonnostních parametrů filosofie AGL® nesleví nic:

– Pevně otočné kompenzační ložisko s bezúdržbovým ložiskovým pouzdrem s malým třením, potaženým teflonem

– Kompenzační ložisko pro vyrovnání tolerance v oblasti otvorů ve dveřích, zámku/kapsy pro zámek a čtyřhranu

– Převaha v uživatelské kategorii 4/EN 1906 s více než 1 mil. zkušebních pohybů

– Tvarové spojení části se čtyřhranem a části s otvorem pro čtyřhran pro optimální odvádění sil do dveřního křídla

 

 

Vnitřní hodnoty, které Vás přesvědčí:
Díky ložisku AGL® třetí generace jsme to dobré udělali ještě lépe.

AGL® / AGL® FS –
Čtyři festovní výhody

K osvědčené technice AGL®  jsme letos přidali ne méně než čtyři zcela nové funkce a charakteristiky, které Vám chceme  více přiblížit:

 

Kompaktněji už to nejde: V nových sadách AGL® jsou všechny konstrukční části sjednocené v kování již ve výrobním závodu.

 

Kompaktní konstrukce: Sady s rozetami AGL® se skládají ze dvou prvků . Jedna polovina funguje jako matka šroubu . Druhá polovina se fixuje skrze dveře . Díky jednoduchosti montáže eliminujeme chyby při instalaci . 


Výzva

Ve fyzice se výkon definuje jako „práce za časovou jednotku“. Také v objektové výstavbě je důležité z méně udělat více: čas a tlačení na termíny, těsné rozpočty, kalkulace na ostří nože, které nenechávají žádný prostor pro dodatečná vylepšení nebo dokonce reklamace – to všechno určuje každodenní práci našich zákazníků. Stojíme před výzvou, dávat architektům, projektantům a stavitelům do ruky výrobky, se kterými tyto výzvy zvládnou. FSB nově vyhodnotila koncepci objektového kování a zcela nově v tomto kontextu promyslela kování AGL®.

Jádrem našeho řešení je kompaktní integrace všech konstrukčních částí do dvou montážních skupin.

Dosavadní praxe

V posledních letech se stalo tendencí redukovat počet součástek tak, aby montážní celek byl co nejjednodušší. Současně byly na čtyřhranech představeny „západkové mechanismy”, které mohou být v nejlepším případě označeny jako prvky s jistým přítlačným účinkem. Taková řešení jsou částečně kombinována s plným čtyřhranem.

Polosady byly zase kvůli velkým výrobním a montážním tolerancím vybaveny takzvaným přítlačným mechanismem, jejichž primárním úkolem bylo držet sady pohromadě a předstírat jistou solidnost. To sice vedlo k jednoduché montáži a jisté kompaktnosti, avšak funkčnost jako objektové kování, obzvláště u těžkých dveří, byla nedostatečná.

Naše řešení

FSB jde svou vlastní cestou a všechny konstrukční části, které znáte z montáže objektového kování s rozetami, jsou nejenom sloučeny do dvou montážních skupin, ale nadto jsou v nich integrovány další nové funkce.

Část se čtyřhranem kování AGL® s rozetami se sestává z následujících částí:

– klika se čtyřhranem
– vnitřní část rozety s:
· všemi částmi kompenzačního ložiska AGL® s otočným upevněním
· všemi částmi přítlačného mechanismu B
· zasakovacími pouzdry
· krycí rozetou FSB 1731

Část s otvorem pro čtyřhran se skládá z:

– kliky se šroubem („červík“)
– spodní část rozety:
· se všemi částmi kompenzačního ložiska AGL® s otočným upevněním
· se závitovým čepem
· se všemi částmi rychlonapínacího mechanismu
· s krycí rozetou FSB 1731

Volné konstrukční části patří minulosti. To platí analogicky i pro dvojici klíčových rozet FSB 1735. Technický koncept rozet AGL® snižuje riziko ztracení nebo přehlédnutí jednotlivých částí na co nejmenší možnou míru.

Tato další nová výhoda AGL® brání chybám při montáži a případnému zdržení nebo reklamacím při předávání stavby. Z toho profitují všichni partneři, kteří se na stavbě objektu podílejí.

Sada AGL® tak pod aspektem trvale udržitelného rozvoje překonává svou prokázanou životnost, což je další měřitelný užitek, který má cenu zlata. A to platí i pro lehounkou montáž.

Dosavadní praxe

Kromě výše popsaných snah o kompaktnost vznikly paralelní koncepty, které se více zaměřují na trvalost funkce. Tyto snahy však lze jak z technického, tak i z praktického hlediska hodnotit velmi obtížně.

Na trh byla uvedena kování, která obsahují množství jednotlivých částí, které musí být montovány krok za krokem v jednotlivých fázích a přesně a precizně po sobě. FSB ve své vlastní rešerši napočítala až 17 jednotlivých součástí, které musí být v průběhu montáže „zvládnuty“. Tyto součásti byly někdy rozděleny až do osmi různých balíčků.

Naše řešení

Za dobu, ve které je u produktů našich konkurentů nutné si zjednat přehled o jednotlivých částech montážního procesu nebo – zcela banálně – jenom pozotvírat jednotlivá balení, je již sada AGL® od společnosti FSB již namontována a připravena k použití.

Také rozetové sady AGL® se sestávají z části s otvorem pro čtyřhran a části se čtyřhranem – tak, jak je to u FSB vždy zvykem. Díky AGL® však již nemusíte dlouze manipulovat jednotlivými částmi: všechny komponenty jsou pevně integrovány v obou polovinách sady. Ty pouze vyjmete z obalu, nastrčíte na dveře a utáhněte pomocí nástroje AGL® pouze o 40°. To platí pro všechna kování i pro rozety. Montážní proces, který nezabere ani 10 sekund. Postupné montování jednotlivých součástí a montážních podskupin nebo finální nasazování krycích rozet patří minulosti.

Všechny tyto montážní přípravy se provádí v závodu FSB v Brakelu. FSB tak vytváří hodnoty, ze kterých mohou bezprostředně profitovat obzvláště zpracovatelé. Montážní proces jde podstatně rychleji od ruky než doposud. Nejde přitom o vyšší výkony montérů na místě montáže, nýbrž také o výrazně vyšší míru flexibility při kalkulaci ze strany podnikatele – až k podstatně pružnějšímu plánování denních výkonů montérů.

Tuto výhodu dokážete brzy ocenit i z ekonomického hlediska. Ale to není vše – vnitřní život AGL® může nabídnout ještě další výhody. 

Podívejte se na video jak jednoduchá je montáž objektového kování FSB AGL:

 

 

Visící kliky patří minulosti.

Náš přítlačný mechanismus AGL® u typu provedení A/B učinil rachtajícím klikám přítrž.

 

Výzva

Rachtání k řemeslu jak známo patří – u dveřního kování však nemá vůbec co dělat. Obzvláště u permanentně využívaných dveří, nebo při použití klik s vysokou vlastní hmotností v kombinaci s nedostatečně kvalitními zámky dochází znovu a znovu k nepěkně prověšeným klikám. To je z estetického a i technického hlediska skrz naskrz neuspokojující stav.

Dosavadní praxe

Přítlačný mechanismus A není nakonec nic jiného než podpora pružiny, která před montáží sady pouze sugeruje jistou pevnost uložení. Často používaná třída 3 nadto není žádná odpověď pro těžké a hodně namáhané dveře, pro které se vyžaduje třída 4.

Opravdový přítlačný mechanismus vypadá jinak.

Naše řešení

Unášecí destička směrodatná pro přítlačný mechanismus FSB se vyznačuje dvěma pružinami a příslušnými dorazy. Pružiny z jakostní oceli uložené v umělé hmotě zesílené sklolaminátem, unášecí kotouč z nerezové oceli a uložení vodícího ložiska v pouzdru s malým třením, potaženým teflonem, zaručuje trvalou funkci sady AGL® bez opotřebení a nutnosti údržby. Přítlačná mechanika třídy B představuje v obzvláště precizním a solidním provedení FSB významný bod pro vypisování soutěží, protože jakostně vysoce převyšuje zpětný mechanismus všech na trhu obvyklých řešení. V kombinaci s kritérii vyhlašování soutěže na sady AGL® (viz strana 13) získává přítlačný mechanismus FSB další synergický efekt. Precizní kritéria, jasné výhody pro investory a stavitele a měřitelné rozdíly ukazují nesrovnatelné alternativy: cenná výhoda, ze které při vývěrových řízeních profitují především architekti a projektanti.

Ale AGL® toho nabízí ještě víc. Jako čtvrtá výhoda boduje kompenzace dalšího technického nedostatku, který spočívá v koncepci mnoha zámků: klika, která je silou pružiny zámku vytlačena o 2° ze své vodorovné polohy směrem nahoru. Více k tomu na další stránce.

 

Poloha 0°

Naše definice preciznosti:
Kliky se stále spolehlivě
Vrací do výchozí vodorovné
polohy.

Sady AGL® dále obsahují 0° doraz integrovaný a definovaný v přítlačném mechanismu. Tato technika skoncovala s nepřesně vodorovnou klikou. Kliky jsou pružinou v zámku zpravidla vytlačovány o cca 2°ze své – v ideálním případě vodorovné – polohy směrem nahoru. Mechanismus AGL® kompenzuje takové případné působení již od samého počátku.

Výzva

V předchozích provedeních přítlačného mechanismu podle kritéria B jsme vycházeli z toho, že podle normy EN 1906 je určen vratný účinek na kliku pro dosažení předdefinované polohy pomocí předpětí pružiny. Norma EN 1906 však nic neříká konkrétního o výchozí poloze kliky.

Dosavadní praxe

Na co není žádný předpis, to se často pilně zametá pod koberec. Tak je tomu i v tomto případě: Doposud ještě žádný výrobce nepřišel s řešením, které se věnuje požadované poloze a estetickým hlediskům. Je tedy načase, vrátit kliku – v pravém slova smyslu – do vodorovné polohy!

Naše řešení

FSB by nebylo FSB, kdybychom aspekt zpětného vracení kliky nepromítli na celou architekturu a nevytvořili tak až do konce konsekventně promyšlený produkt, který bude – jednou namontovaný – na dlouhou dobu splňovat ty nejvyšší estetické nároky.

My jsme zkrátka vyvinuli a přesně uzpůsobili konstrukci uložení pružin přítlačného mechanismu, konstrukci unášecí destičky a regulaci zarážky ve spodní konstrukci, jakož i pevné a velmi přesné spojení s klikou. Tím je při odborné montáži sad AGL® dosaženo vždy precizní vodorovné polohy kliky – poloha 0°.

Jak by to také mělo být jinak.

 

AGL® / AGL® FS –
Podrobnosti

Aspekty sortimentu

Mezi sadami AGL® s rozetami a sadami AGL® se štítky (krátké a dlouhé štítky) je třeba rozlišovat:

Charakteristika přítlačného mechanismu třídy B a poloha O° platí pro sady AGL® s rozetami i se štítky stejně.

Kompaktnost (dvě konstrukční části) a rychlá montáž (nasazení a utažení přes rozetu) platí pouze u sad AGL® s rozetami, protože sady se štítky nemohou být na základě svých rozměrů a příslušných dorazů utahovány otáčením.

Omezení stávajícího sortimentu (materiály, modely klik, EN 179* atd.) nejsou obecně žádná.

Všechny modely klik, které jsou obsaženy v příručce 2012 jako provedení AGL®, resp. FS a FS/EN 179, lze dodávat i jako provedení AGL® druhé generace s certifikátem FS.

* Soupravy s rozetami podle EN 179 jsou kvůli vysoké síle přítlačné pružiny dodávány bez přídržného mechanismu.

Rozety s provedením AGL® druhé generace, které jsou k dispozici:

– FSB 1731/1735
– FSB 1703/1704 (nové hranaté provedení)

Pro objednávky výměnných sad jsou nutné údaje o směru.

Konformita s normami

– EN 1906
– DIN 18 255
– EN 1634–1
– DIN 18 173
– EN 179
– ÖNORM B 3859

Technické charakteristiky pro vypisování soutěží

– Dvoudílné kompaktní kování se sestává z části se čtyřhranem a části s otvorem pro čtyřhran pro snížení chybovosti při montáži

– Tvarové spojení části se čtyřhranem a části s otvorem pro čtyřhran pro optimální odvádění sil do dveřního křídla

– Sada je vyrobena tak, aby zajišťovala masivní zkrácení procesu montáže

– Přítlačný mechanismus držící kliku ve vodorovné poloze v provedení B

– Přítlačný mechanismus pro polohu kliky 0°

– Kompenzační ložisko pro vyrovnání tolerance v oblasti otvorů ve dveřích, zámku/kapsy pro zámek a čtyřhranu

– Pevně otočné kompenzační ložisko s bezúdržbovým ložiskovým pouzdrem s malým třením, potaženým teflonem

– Převaha v uživatelské kategorii 4/EN 1906 s více než 1 mil. zkušebních pohybů

– Ohnivzdornost podle DIN 18 273 (provedení FS)

 

Základní postoj a motivace pro použití objektového kování FSB

FSB chápe výstavbu objektů jako architektonický úkol a tím i jako nadřazenou úlohu se společenskou důležitostí, což pro nás ve svém důsledku znamená trvalou a na prvotřídní kvalitu zaměřenou filosofii výrobku.

Tento zásadní postoj je motivací pro převod technických řešení a inovačních potenciálů na měnící se rámcové podmínky, a to vše konsekventně převést na konkrétní výsledek. Pro FSB jako špičkovou objektovou značku na trhu je toto samozřejmé.

Taková kvalita a takové výkony nemohou být zadarmo. Co se v objektové výstavbě ovšem zaplatí ihned je to, když už se nemusíte zabývat žádnými vylepšeními, nebo když při montáži můžete postupovat výrazně rychleji a přesněji než jste kdy dokázali.

FSB. Je to ve vašich rukou.

 

 

 

 

© 1998-2023 Objektové kování pro dveře - EFB spol s.r.o.
Tel.: +420-608 330 651 | e-mail: info@objektovekovani.cz
home | mapa webu | kontakty | A