Hledat
0 ks v košíku
0 Kč
Přihlásit
Hlavní stránka

Panikové a požární dveřní kliky - požadavky a zkušební metody

V současné době platná norma z prosince 1997 stanoví požadavky a zkušební metody pro takzvaná protipožární kování. Tato patří ke kontrolovaným stavebním produktům, které jsou vedeny v příslušném seznamu  A pod běžným číslem 6.17 a které musí být opatřeny certifikátem o konformitě (ÜZ) uděleným uznávaným certifikačním institutem, jakož i všeobecným stavebním posudkem (P). Označení Ü tento podklad dokumentuje a je přiložen ke každému protipožárnímu kování.

FSB disponuje na trhu největším programem s více než 50 modely klik, v kombinaci s rozetami, krátkými, dlouhými jakož i širokými krycími plechy, vše certifikováno a průběžně kontrolováno institutem MPA Dortmund.

Uzavírání nouzových a panikových dveří dle norem DIN  EN  179  |  DIN  EN  1125

Tyto normy jednoznačně stanovují, jaké předpoklady musí uzavírání únikových a panikových dveří splňovat.Tyto požadavky sice podle německého stavebního práva nejsou povinné, je však dobré vědět, že naše produkty jsou i v této disciplíně lepší než zákonodárce nařizuje.

Sotva by se našla norma, o které se po jejím přijetí do seznamu sledovaných stavebních produktů B/část 1 tak vášnivě a kontroverzně diskutovalo jako o těchto dvou normách. Člověk se často nemohl ubránit dojmu, že se zde nejedná o to, že normy mají být pro lidi, ale naopak. U mnoha názorů nešlo – nebo to tak alespoň vypadalo – ani tak o hledání smysluplného řešení, jako spíše o dodržování předpisů a paragrafů do posledního písmenka.


Je nepochybné, že obě normy v prokazování kompatibility obstály, a že jsou tedy platné. Úředně však také platí, že ve stavebním právu neexistuje žádná povinnost normy EN 179 a EN 1125 používat. V požadavcích řádu vzorových staveb a a speciálních konstrukcí se u dveří na únikových trasách zpravidla požaduje pouze „snadné otevírání, … zevnitř, … v celé šířce, (popř. … s madlem)".

Abyste si při projektování nemuseli s touto dalekosáhle formální problematikou zabývat a byli jste vždy na té správné straně dveří, nabízí Vám FSB na výběr hned celou paletu produktů právě podle nařízení normy DIN EN 179.

Poněkud komplikovanější to je s normou DIN EN 1125. Uzavírání panikových dveří (= zámek + krycí plech + madlo) musí být podle této normy použity všude tam, kde je počítáno s velkým provozem veřejnosti a kde je při neznalosti prostorových dispozic možný vznik paniky. Z pohledu FSB se tedy jedná o shromažďovací místnosti, divadla, kina, diskotéky apod.

Konečné slovo při rozhodování o smysluplné instalaci panických uzávěrů by ml mít podle našeho názoru výlučně architekt/projektant, samozřejmě po dohodě s příslušným stavebním úřadem.

 

Únikové dveře podle normy DIN EN 1125

Uzavírání panikových dveří s horizontálním madlem pro dveře na únikových trasách

 

 

Tato evropská norma stanovuje požadavky na výrobu, funkčnost při používání a testování panických uzávěrů. Kmotrem těchto požadavků byly patrně nástavbové panikové uzávěry oblíbené v některých evropských zemích.


Konstrukční typy obvyklé v Evropském společenství se sestávají z madla, zámku a krycího plechu. Nabídka FSB vždy obsahovala kombinaci z madel, příslušného kování a zapuštěných zámků. Tato kombinace musí být testována a certifikována podle normy jako uzavírací jednotka. Tzn. v certifikátu musí být uveden zámek a použité vrchní kování společně. Akreditované panikové uzávěry dostávají značku CE. Musí odpovídat současnému stavu techniky a spadají do sledovaných stavebních produktů v oblasti platnosti harmonizovaných norem, resp. stavebních produktů podle seznamu B / část 1.Podle konstrukčních požadavků musí být panikový uzávěr konstruován tak, aby dveře okamžitě povolily poté, když se na jejich vnitřní straně stiskne na libovolném místě madlo ve směru únikové cesty. Potřebná síla musí být vypočítána tak, aby madlo dokázaly stisknout i děti nebo lidé s fyzickým postižením. FSB společně s výrobcem zámků příslušná  paniková madla otestovala a nechala certifikovat.
V současné době jsou testovány další kombinace zámků a kování.

 

 

Technické požadavky na kování podle DIN EN 1125

 

 

Norma rozlišuje dva typy kování :

 

A = Paniková madla ( jako např. FSB. 7980 )

B = Tlačítková madla 

 

 

 

 

Kontrolní síla pro otevření dveří se měří v nezatíženém (1) a zatíženém (2) stavu dveří.

Trvalá funkčnost (3) se testuje zátěžovou metodou pomocí 10.000, resp. 20.000 cyklů u pasivního křídla a 100.000 resp. 200.000 cyklů u aktivního křídla.


Při testu odolnosti proti zneužití musí madlo odolat zatížení 1.000 N ve čtyřech směrech (4).

 

Paniková kování musí být zkonstruována tak, aby délka madla odpovídala pokud možno účinné šířce otevírání dveří, avšak ne méně než 60 procent.

Únikové dveře podle normy DIN EN 179

      

 

 
 
 

Uzávěry nouzových východů se sestávají ze zámku a kování. Mají zajistit, aby únikové dveře mohly být v nebezpečné situaci 

uvolněny 

a otevřeny pouze jedním hmatem, lhostejno jestli se dveře nachází v uzamčeném stavu nebo jestli jsou zavřené pouze na střelku. Norma předepisuje požadavky a zkušební metody, kterým podléhají zámky a kování.Kování a zámky těchto uzavíracích systémů musí být testovány společně před akreditovaným certifikačním institutem, a opatřen značkou CE. Musí odpovídat současnému stavu techniky a spadají do sledovaných stavebních produktů v oblasti platnosti harmonizovaných norem, resp. stavebních produktů podle seznamu B / část 1.

FSB společně s výrobcem zámků příslušné  kombinace zámků a kování otestovala a nechala certifikovat.

 

 

 

 

Technické požadavky na kování podle DIN EN 179

 

 
 
 
 
 
 
 
Uzavírání nouzového východu musí umožnit otevření dveří zevnitř pomocí pouze jedné ruky během 1 sekundy. Síla potřebná k otevření nesmí překročit 70 N.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvar dveřní kliky musí být zvolen tak, aby vyčnívají rohy a hrany nemohly způsobit poranění. Poloměr hran musí být minimálně 0,5 mm. Volný konec kliky musí být doveden tak, aby konec ukazoval směrem k povrchu dveří, aby se snížilo riziko poranění. Viz také vedlejší vyobrazení.

 

Trvalost funkce je testována pomocí 200.000 zkušebních cyklů. Vhodnost je testována pro hmotnost dveří max. 200 kg (třída 6).

Kování FSB podle DIN EN 179 jsou navíc ohnivzdorná i podle DIN 18 273.

 

 

 

 

 

 

 

 

Při kontrole odolnosti proti zneužití musí kování odolat síle působící svisle na dveřní křídlo o velikosti 1.000 N a síle působící paralelně na dveřní křído o velikosti 500 N.

 

 

 

 

 

Ke stažení v PDF - Požární a panikové dveřní kliky - požadavky a zkušební metody

 

 

© 1998-2021 Objektové kování pro dveře - EFB spol s.r.o.
Tel.: +420-608 330 651 | e-mail: info@objektovekovani.cz
home | mapa webu | kontakty | A