Hledat
0 ks v košíku
0 Kč
Přihlásit
Hlavní stránka

Normy pro výběr objektového závěsu

Objektové závěsy Simonswerk splňují mnoho předpisů a norem, které jsou důležité pro potvrzení požadovaných vlastností daného typu pantu s ohledem na charakter projektu. Níže si dovolíme představit nejdůležitější z nich.

Značka CE  

 

Značka CE je základem pro volný pohyb zboží uvnitř Evropské unie. V současné době to platí i pro dveřní a okenní panty. Mandátem 101 Evropské komise pro normování (CEN), jakož i převzetím normy DIN EN 1935 do Seznamu stavebních pravidel (Bauregelliste) B ze strany Německého 

technického institutu, je tato značka povinná pro panty na protipožárních a kouřotěsných dveřích, jakož i dveřích v únikových a panických koridorech.

Po rozsáhlých zkouškách na základě výše uvedené normy „jednoosé dveřní a okenní panty“ vystavil ift Rosenheim pro Simonswerk Prohlášení o shodě EU pro všechny relevantní typy pantů.

Zkouška podle DIN EN 1935 se provádí zásadně vždy pouze s jedním nosným pantem. Panty SIMONSWERK se přitom zkouší zásadně podle normy s co největším počtem otevíracích cyklů – 200 000. Nadto bylo mnoho pantů testováno s výrazně vyšší hodnotou zatížení, než předepisuje norma. Setrvalá kvalita produktů je nyní zaručena i vlastní dílenskou kontrolou výroby, jakož i každoročními kontrolními návštěvami ift  Rosenheim.

 

V budoucnu budou všechny produkty označené značkou CE vybaveny klasifikačním klíčem. Tento osmimístný blok čísel obsahuje veškeré potřebné údaje o kvalitě, nosnosti a použití pantu. Podrobnosti zjistíte na www.simonswerk.de, resp. na www.bandsysteme.de nebo nám přímo zavolejte.

V praxi lze očekávat, že na prvním místě tohoto klíče bude uvedena tzv. uživatelská třída. V tomto ohledu jsou téměř všechny panty SIMONSWERK zařazeny do té nejvyšší uživatelské třídy – velmi časté používání. Díky značce CE tak SIMONSWERK disponuje dalším celoevropským označením jakosti, které znovu podtrhuje vysokou kvalitu výrobků společnosti SIMONSWERK.

Příklad klasifikačního klíče

 

Tento příklad označuje pant pro velmi silné namáhání, který je testován pro trvalý provoz s 200.000 cykly, pro dveře o hmotnosti až 120 kg, je vhodný pro ohnivzdorné / kouřotěsné dveře, je středně odolný proti korozi, může být použit ve dveřích odolných proti vloupání a je zařazen ve třídě 13.

Možnosti pro zobrazení v klasifikačním klíči

1. Uživatelská třída  1 - 4

Třída 1 =   Lehké zatížení. Použití pro stavby  kde je nízká frekvence užívání s předpokladem že užívání dveří bude citlivé a usoby poučeny o používání.  Nepředpokládá se užití hrubé síly s nízkým rizikem poškození či vandalismu.

Rodinné domy, rekonstrukce bytů, ateliéry .

Třída 2 =  Lehké zatížení. Použití pro stavby  kde je nízká frekvence užívání s předpokladem že užívání dveří bude citlivé ale osoby nemusí být poučeny o užívání. Nepředpokládá se užití hrubé síly  může ale být  riziko poškození či vandalismu

Bytové domy, řadové rodinné domy, malé kanceláře . 

Třída 3 = Silné zatížení. Použití pro stavby  s vysokou četností použití . Používání není citlivé a osoby nejsou poučeny o správném používání a dveře jsou ovládány neohleduplně . Vyšší riziko poškození a vandalismu.

Školy, malá zdrav. zařízení, malé budovy veřejné správy , malé penziony.

Třída 4 = Velmi silné zatížení stavby. Panty jsou pro dveře jsou vystaveny velmi těžkému používání  

Sportovní stadiony, letiště, velké budovy veřejné správy, nemocnice, univerzity, velké hotely .

2. Zkušební cykly pro trvalý provoz - Třída 3, 4, 7

Třída 3  = 10.000 otevíracích cyklů ( pouze panty pro okna )

Třída 4 = 25.000 otevíracích cyklů ( dveřní a okenní panty )

Třída 7 = 200.000 otevíracích cyklů ( pouze dveřní panty )

3. Váha zkoušeného dveřního křídla - Třída 0-7

Třída 0 =  10 kg,  Třída 1 = 20 Kg,  Třída 2 = 40 kg,  Třída 3 = 60 Kg,  

Třída 4 = 80 Kg  Třída 5 = 100 Kg, Třída 6 = 120 Kg, Třída 7 = 160 Kg.

4. Odolnost vůči ohni - Třída 0, 1

Třída 0 = pant není vhodný pro požární a kouřotěsné dveře

Třída 1 = pant je vhodnyý pro požární a kouřotěsné dveře

5. Bezpečnost - Třída 1

Všechny panty splňují základní požadavky na bezpečnoct stavby . Proto je v této kolonce uvedena vždy třída 1

6. Odolnost vůči korozi - Třída 0-5

Třída 0 = žádná definovaná odolnost vůči korozi ( ocelové panty  bez povrchové úpravy, panty V, ocelové ME )

Třída 1 = nízká odolnost vůči korozi interiérové panty (  panty v povrchové úpravě matné panty Variant V, VN ,VX )

Třída 2 = střední odolnost vůči korozi ( panty v povrchové úpravě leštěné panty Variant V, VX , VN )

Třída 3 = vysoká odolnost vůči korozi ( panty v pozinku )

Třída 4 = velmi vysoká odolnost vůči korozi ( panty variant VN, VX v nerezi, panty v barvě RAL)

Třída 5 = vyjímečně vysoká odolnost vůči korozi ( panty v nerezi  na poptání )

třída 1 = 24 hodin zkouška v solné mlze
třída 2 = 48 hodin zkouška v solné mlze
třída 3 = 96 hodin zkouška v solné mlze
třída 4 = 240 hodin zkouška v solné mlze

třída 5  = 480 hodin zkouška v solné mlze

Všechny ostatní, zde neuvedené povrchy, slouží výlučně optickým účelům a nemají odolnost vůči korozi..

Ve vlhkých prostorách a v těch částech stavby, které jsou vystaveny vnější povětrnosti, doporučujeme používání výlučně pantů z nerezové oceli, protože pouze tento materiál skutečně dlouhodobě odolává korozi.

V případě extrémních nároků (jako například pobřežní oblasti, kryté bazény, místa s agresivním ovzduším atd.) však může i nerezová ocel narazí na své hranice. Pravidelná péče zabrání vytváření povlaků a náletu rzi. Interval čištění se řídí podle zátěže, resp. podle stupně znečištění. Případné použití pantů pro některé z výše uvedených prostředí s námi  prosím konzultujte.

7. Bezpečnost

Třída 0 = Nedoporučuje se použít pant pro dveře odolné proti vloupání

Třída 1 = Možné použít pro dveře odolné proti vloupání . Je ale nutné individuálně posoudit použití dle požadavků jednotlivých bezpečnostních tříd. Bzezpečnostní třídy nejsou posuzovány dle DIN EN 1935.

8. Třída pantu - Třídy 0-14

Příklad pantu a jeho použitelnosti dle klasifikačního klíče CE

Závěs Variant VX 7729/100 - pant pro bezfalcové dveře  s nosností až 100 Kg.

 

Klasifikační klíč popisuje možnosti použití totoho pantu následovně :

Pole 1 = Pant je možné použít pro stavby s velmi silným zatížením

Pole 2 = Pant byl testován pro minimálně 200 000 otevíracích cyklů.

Pole 3 = Váha zkoušeného dveřního křídla 100 kg

Pole 4 = Pant lze použít pro požární dveře

Pole 5 = Pant je bezpečný při používání

Pole 6 = Odolnost vůči korozi závisí na použitém materiálu či povrchové úpravě

Pole 7 = Pant lze použít pro dveře odolné proti vloupání

Pole 8  = kategorie pantů 12.

Mezinárodní zkoušky

Bezpečnost při používání i za extrémních podmínek je naším cílem. Abychom tuto bezpečnost dosáhli, necháváme naše produkty testovat nejenom v Německu, ale i u mezinárodních institucí v zahraničí. Důkladnost, přesnost a zkušenost firnem jako je Underwriters Laboratories, která je v USA již od roku 1894 směrodatnou laboratoří ve věcech zlepšování protipožární ochrany, nebo Exova Warringtonfire, největší a nejmodernější nezávislá zkušební požární laboratoř v Evropě, Asii a Austrálii, naplňují zkušební nároky, které jsou na dveřní panty SIMONSWERK kladeny.

Produkt, který opustí brány společnosti  SIMONSWERK a který se může pochlubit zkušebním vysvědčením jedné z výše uvedených institucí, může být bez dalšího použit v mezinárodních stavebních projektech podle platných přepisů. Tato kompatibilita přesvědčuje právě tak architekty a projektanty jako i výrobce dveří.

Naše dlouholeté zkušenosti, ruku v ruce s expertízami uvedených renomovaných zkušeben, přinášejí optimálně vyladěné funkční prvky, jejichž použití s námi zákazník může kdykoliv konzultovat. Těšíme se Váš telefonát.

 

 

Ke stažení v PDF - Normy pro výběr objektového pantu

© 1998-2023 Objektové kování pro dveře - EFB spol s.r.o.
Tel.: +420-608 330 651 | e-mail: info@objektovekovani.cz
home | mapa webu | kontakty | A