Hledat
0 ks v košíku
0 Kč
Přihlásit
Hlavní stránka

 

Normy pro objektové zámky 

Na zámku záleží.

V normě DIN 18251-1 a 18250 jsou podstatným způsobem uvedeny rozměrové normy. Mezi jiným jsou zde však také upraveny požadavky na kvalitu v závislosti na účelu použití do pěti tříd.Kromě zařazení zámků do jednotlivých tříd podle DIN 18 251-1, třídy 3 – 5,  jsou objektové zámky SSF série 5... testovány a certifikovány podle evropské normy EN 12 209 (zkušební institut PIV Prüfinstitut Schlösser und Beschläge ve Velbertu).

EG – prohlášení o shodě

1309 - CPD - 0113 (série 50/53) EG – certifikát o shodě

1309 - CPD - 0114 (série 51/52/54/55) Objektové zámky SSF mohou být vybaven označením CE.

Klasifikační klíče jsou přiřazeny každému typu zámku na příslušných stránkách v katalogu. V praxi se při projektování vybírá klasifikace zámku podle zkušeností na základě odhadu stupně zatížení dveří. To sice může být u normálních dveří dostačující, ale ne u objektových dveří.Abychom se vyhnuli nejistotě při odhadu stupně zatížení dveří, doporučuje Sächsische Schlossfabrik u objektových dveří zásadně použití objektových zámků SSF s všeobecnou orientací na třídu 5, u které ořech zámku 9 mm současně zahrnuje protipožární způsobilost.

S objektovým zámkem SSF „Made in Sachsen-Germany“ jste se zároveň rozhodli pro dlouholetou spolehlivost a rozhodně se tak nacházíte na té správné straně dveří.

Třídy zámků podle DIN 18 251-1

 

Třída 1

Zámky pro lehké vnitřní dveře

 
 •  Dózické a jednoduché dózické zámky
 •  Horní část zámku s dvojitým upevněním
 •  Přítlačný moment min. 0,8 Nm
 •  Vysunutí závory 10 mm bez výměny
 •  Osová vzdálenost trnu 55 mm

Třída 2

Zámky pro vnitřní dveře

 • Dózický, stavítkový, cylindrický nebo koupelnový zámek
 • Horní část zámku  min. s dvojitým upevněním
 • Vzdálenost trnu 55 mm

Třída 3

Zámky pro vstupní bytové dveře a veřejné budovy (tzv. objektové zámky)

 • Vložkové zámky
 • Horní část zámku  min. s trojitým upevněním

Třída 4

Vložkové zámky pro objektové dveře s ochranou proti vloupání

Třída 5

 • Vložkové zámky pro objektové dveře se zvýšenou ochranou proti vloupání

 

Klasifikační klíč podle EN 12 209

1. Uživatelská kategorie (zjištěny byly pouze tři třídy)

Třída 1:      Užívání osobami s vysokou motivací k šetrnému zacházení. Nebezpečí zneužití je minimální, např. vnitřní dveře obytných domů.

Třída 2:     Užívání osobami s určitou motivací k šetrnému zacházení. Přiměřené nebezpečí zneužití, např. kancelářské dveře.

Třída 3:      Užívání osobami s minimální motivací k šetrnému zacházení. Nebezpečí zneužití je vysoké, např. dveře veřejných budov


     
2. Trvalá funkčnost   

Třída A: 50.000 zkušebních cyklů žádné zatížení střelky    

Třída B: 100.000 zkušebních cyklů žádné zatížení střelky    

Třída C: 200.000 zkušebních cyklů žádné zatížení střelky   

Třída F: 50.000 zkušebních cyklů zatížení střelky 10N   

Třída G: 100.000 zkušebních cyklů zatížení střelky 10N   

Třída H: 200.000 zkušebních cyklů zatížení střelky 10N  

Třída L: 100.000 zkušebních cyklů zatížení střelky 25N  

Třída M: 200.000 zkušebních cyklů zatížení střelky 25N   

Třída R: 100.000 zkušebních cyklů zatížení střelky 50N

Třída S: 200.000 zkušebních cyklů zatížení střelky 50N  

Třída W: 100.000 zkušebních cyklů zatížení střelky 100N 

Třída X: 200.000 zkušebních cyklů zatížení střelky 100N 
 
 

3. Rozměry dveří a uzavírací síla    

Třída 1: do  100 kg  max. 50N uzavírací síla   

Třída 2: do  200 kg  max. 50N uzavírací síla

Třída 3: nad 200 kg nebo stanovená výrobcem; max. 50N uzavírací síla  

Třída 4: do  100 kg  max. 25N uzavírací síla  

Třída 5: do  200 kg  max. 25N uzavírací síla   

Třída 6: nad 200 kg nebo stanovená výrobcem; max. 25N uzavírací síla  

Třída 7: do  100 kg  max. 15N uzavírací síla  

Třída 8: do  200 kg  max. 15N uzavírací síla  

Třída 9: nad 200 kg nebo stanovená výrobcem; max. 15N uzavírací síla 

 

4. Použití u protipožárních a kouřotěsných dveřích

Třída 0:   nepřípustné pro montáž na protipožárních a kouřotěsných dveřích

Třída 1:   vhodné pro montáž na protipožárních a kouřotěsných dveřích, s výhradou uspokojivého hodnocení přípěvku zámku k odolnosti příslušných protipožárních a kouřotěsných dveří

 

5. Bezpečnost používání - dle EN 12 209 není definována . 

 

6. Odolnost proti korozi

Třída 0: žádná stanovená odolnost proti korozi,  žádné požadavky na teplotu   

Třída A: minimální odolnost proti korozi, žádné požadavky na teplotu

Třída B: střední odolnost proti korozi, žádné požadavky na teplotu  

Třída C: vysoká odolnost proti korozi, žádné požadavky na teplotu   

Třída D: velmi vysoká odolnost proti korozi, žádné teplotní rozmezí

Třída E: střední odolnost proti korozi, teplotní rozmezí -20°C - +80°C  

Třída F: vysoká odolnost proti korozi, teplotní rozmezí -20°C - +80°C   

Třída G: velmi vysoká odolnost proti korozi, teplotní rozmezí -20°C - +80°C 

 
7. Bezpečnostní funkce a ochrana proti odvrtání

Třída 1: Žádný ochranný účinek, žádná ochrana před odvrtáním

Třída 2: Minimální ochranný účinek, žádná ochrana před odvrtáním 

Třída 3: Střední ochranný účinek, žádná ochrana před odvrtáním 

Třída 4: Vysoký ochranný účinek, žádná ochrana před odvrtáním  

Třída 5: Vysoký ochranný účinek s ochranou před odvrtáním  

Třída 6: Velmi vysoký ochranný účinek, žádná ochrana před odvrtáním       

Třída 7: Velmi vysoký ochranný účinek s ochranou před odvrtáním    

 

8. Oblast použití podle jednotlivých dveří                       

Pro oblast použití u dveří bylo stanoveno 15 tříd – viz níže uvedená tabulka.  

    

 

 9. Druh ovládání klíče a uzamykání 

Třída 0: neaplikovatelné 

Třída A: cylindrický zámek ruční uzamykání 

Třída B: cylindrický zámek automatické  uzamykání  

Třída C: cylindrický zámek ruční uzamykání  s nezuzamykáním    

Třída D: stavítkový zámek ruční uzamykání  

Třída E: stavítkový zámek automatické  uzamykání 

Třída F: stavítkový zámek ruční uzamykání   

Třída G: zámek bez ovládání klíče ruční uzamykání  s mezizamykáním

 

10. Ovládání čtyřhranu             

Třída 0: Zámek bez ořechu      

Třída 1: Zámek pro ovládání koulí nebo klikou s přídržnou pružinou     

Třída 2: Zámek pro ovládání kliky bez přídržné pružiny 

Třída 3: Zámek pro ovládání kliky s velkým namáháním a silnou přídržnou pružinou     
             
Třída 4: Zámek pro ovládání kliky uvedené výrobcem s velkým namáháním a silnou přídržnou pružinou     
             

11. Požadavky na identifikaci klíče   - cylindrické vložky 

Třída 0: žádné požadavky     

Třída A: nejméně tři stavítka     

Třída B: nejméně pět stavítek     

Třída C: nejméně pět stavítek; rozšířený počet účinných variant uzamykání     

Třída D: nejméně šest stavítek   

Třída E: nejméně šest stavítek; rozšířený počet účinných variant uzamykání 

Třída F: nejméně sedm stavítek 

Třída G: nejméně sedm stavítek; rozšířený počet účinných variant uzamykání

Třída H: nejméně osm stavítek; rozšířený počet účinných variant uzamykání 

Označení CE

Pokud proběhlo zkoušení a certifikování podle EN 12 209 v akreditovaném institutu, jestliže jsou splněny požadavky uvedené v příloze ZA k této normě a jestliže byl udělen certifikát o shodě ES, je výrobce oprávněn označit své produkty značkou CE.

Příklad označení CE u zámku SSF série 55.

Štítek obsahuje následující údaje:

Výrobce daného produktu

1309-CPD-0114 = Číslo certifikátu

2010 = rok vydání certifikátu

EN 12209:2003/AC.2005 = Označení normy

3 S 5 1 0 D 6  C 2 0 = klasifikační klíč

  
           

Ke stažení v PDF - normy pro objektové dveřní zámky © 1998-2023 Objektové kování pro dveře - EFB spol s.r.o.
Tel.: +420-608 330 651 | e-mail: info@objektovekovani.cz
home | mapa webu | kontakty | A